6 KIỂU CHA MẸ ỨNG XỬ KHI CON NỔI LOẠN

Khi con lớn lên cũng là lúc cha mẹ cần phải thay đổi để thích ứng và đồng hành cùng con.
Tôm đưa ra 6 kiểu ứng xử cha mẹ khi con nổi loạn, ham game, mê thần tượng, học hành không được như kỳ vọng:

1, Cha mẹ “trăm sự nhờ thầy cô”
2, Cha mẹ luôn so sánh với con ngày bé
3, Cha mẹ “sách vở” & thiếu kinh nghiệm
4, Cha mẹ mò mẫm tìm hiểu nguyên nhân vì sao
5, Cha mẹ có góc nhìn sai về con
6, Cha mẹ thành công