TEEN ÁP LỰC – 3 ÁP LỰC HÀNG ĐẦU

Đi qua công tác tư vấn trong 1 thập kỷ cho tuổi Teen và các gia đình, Tôm chia sẻ với các bạn những lý do khiến tuổi teen bây giờ áp lực hơn trước đây.

Tôm mong muốn sau khi nêu ra những áp lực thì là bài tập hay giải pháp đang nằm trong tay bạn.

Cùng khám phá bạn nhé.

Kênh Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCEpWzESQJREMxYqbQPZSzCQ