4 trụ cột cách học, tính cách, tài năng và phát triển trong từng giai đoạn:

Trụ cột tính cách & phong cách học tập: Carl Gustav Jung cùng thời với Sigmund Freud nhưng lại cho ra đời tuổi teen bằng các loại tính cách và phong cách học tập tạo nền tảng trong phát triển để chúng ta có thể đánh giá được từng học sinh có cách học khác nhau

Nhưng học tập theo phong cách nào? bạn cần phải dựa vào sở trưởng hay năng khiếu để tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt. Chính vì thế nhà kinh tế học, cũng là nhà tâm lý học ĐH Harvard, Howard Gardner đã cho ra đời thuyết tài năng đa trí tuệ Trụ cột tâm lý phát triển 8 giai đoạn: Eric Erickson là nhà tiên phong viết những cuốn sách về sự nổi loạn của tuổi teen và những kỹ thuật tâm lý ứng dụng từ những năm 1960.  Để phát triển xa hơn về nổi loạn của tuổi teen, Carl parkhardt tại đại học Harvard hay tại Stanford cũng đã phân chia sự phát triển theo từng lứa tuổi trong trí não, đặc điểm tâm lý để và những kỹ thuật tâm lý thực hành ứng dụng gỡ rối cho giáo viên, phụ huynh và học sinh

Xin vui lòng Đăng nhập để gửi yêu cầu của bạn !