Dám Thay Đổi trên Thời sự Hải Phòng

KHƠI GỢI ĐAM MÊ – TỰ TIN TỎA SÁNG

Đột phá cách học – Tự tin toả sáng   Khóa học DTD3 giải quyết 3 LUÔN: LUÔN BỊ ÁP LỰC: Gồng mình với đống bài vở giết chết thời…

Tạo đam mê cho từng môn học

DÁM THAY ĐỔI – TẠO ĐAM MÊ CHO TỪNG MÔN HỌC – 1 NGÀY  Ai trong đời chẳng muốn học giỏi nhưng khổ cái nỗi, ý nghĩ hay mà viết chẳng…

Dám Thay Đổi Phương pháp để học giỏi (Tin tức VTV1)

 

TomSH chia sẻ ( Tin tức – INFOTV )